Hunping funerary jar

China, Zhejiang province, Western Jin period (265–316)
Hunping funerary jar
Glazed stoneware, Yue ware
H. 18 3/4 in. (47.6 cm)
Gift of F. Eunice Shatzman, Class of 1949, and Herbert F. Shatzman
2008.072.044